NEUC – Styrker og udvikler naturfagsprojekter

 
I Danmark investeres hvert år mange ressourcer i naturfaglige udviklingsprojekter, som har til formål at give naturfagene et løft. NEUC (Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter) er blevet etableret for at sikre og videreudvikle kvaliteten af disse naturfaglige udviklingsprojekter. Det gør vi ved:

  • At opbygge kompetencer inden for design, gennemførelse, evaluering og formidling af projekter.
  • At indhente og udvikle den nyeste og mest relevante viden – såvel fra praksis som fra forskning og både fra Danmark og udlandet – og at stille denne viden til rådighed for interesserede.
  • At indgå som vejledere, evaluatorer og undervisere i projekter på skoler og i samarbejde med lærere, skoleledelser og forvaltninger.
 
2130 atom 161214.indt

Vi tilbyder: vejledning, evaluering og formidling.

_VAL9276

Vejledning

Skal I i gang med et udviklingsprojekt inden for det naturfaglige område, tilbyder NEUC vejledning og projektstøtte i alle faser af jeres projekt, fra projektidé til formidling af  resultater. Alt sammen med henblik på at kvalificere og udvikle jeres naturfaglige projekt.

_VAL8883

Evaluering

Har I et naturfagligt udviklingsprojekt, som I ønsker at få evalueret, tilbyder NEUC et specielt tilpasset evalueringsforløb med henblik på kvalificering og videreudvikling af projektet. 

_VAL9071

Formidling

Skal I i gang med et udviklingsprojekt inden for det naturfaglige område, tilbyder NEUC, at videreformidle projektets processer og resultater til interessenter. Alt sammen med henblik på at udbrede, synliggøre og skabe forankring.