NEUC – styrker og udvikler naturfagsprojekter

I Danmark investeres hvert år mange ressourcer i naturfaglige udviklingsprojekter, som har til formål at give naturfagene et løft. NEUC (Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter) er blevet etableret for at sikre og videreudvikle kvaliteten af disse naturfaglige udviklingsprojekter.

Det gør vi ved at:

  • opbygge kompetencer inden for design, gennemførelse og evaluering af projekter
  • indhente og udvikle den nyeste og mest relevante viden fra både praksis og forskning og fra både Danmark og udlandet, og stille denne viden til rådighed for interesserede.
  • indgå som vejledere, evaluatorer og undervisere i projekter på skoler og i samarbejde med lærere, skoleledelser og forvaltninger.

Vi tilbyder vejledning, projektstøtte og evaluering

Med udgangspunkt i jeres behov og ønsker tilbyder NEUC vejledning og støtte i alle faser af jeres naturfaglige projekt – fra idé til formidling af projektets resultater.

Vi tilbyder et specielt tilpasset evalueringsforløb med henblik på kvalificering, videreudvikling og forankring af projektet.

Vi står desuden for en løbende opsamling af viden på tværs af projekter og indsatser, så det enkelte projekt ikke blot bidrager til lokal udvikling, men indgår i en national opkvalificering af området.

Organisering

Centrets arbejde varetages i et samarbejde mellem Institut for Naturfagenes Didaktik (IND), Københavns Universitet og Astra, Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed. Astra er ansvarlig for den daglige ledelse.

Arbejdet i NEUC følges tæt af en styregruppe bestående af lektor Jan Sølberg, Institut for Naturfagenes Didaktik (IND), KU og udviklingschef Dorte Salomonsen, Astra.