Vi evaluerer jeres naturfaglige projekt

Har I et naturfagligt projekt, som I ønsker at få evalueret, tilbyder NEUC et specielt tilpasset evalueringsforløb med henblik på kvalificering og videreudvikling af projektet. NEUC tager altid udgangspunkt i netop jeres behov og ønsker. Vi sætter os grundigt ind i jeres og projektets strategiske krav, og leverer en kvalificeret, specielt tilpasset evaluering af hele projektet. NEUC’s medarbejdere er tilknyttet Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet (IND) og Astra, Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed.

Vores ydelser er baseret på en kombination af IND’s forskningsbaserede indsigt i evaluering af udviklingsprojekter samt Astras didaktiske faglighed samt indgående kendskab til naturfaglige projektindsatser over hele landet.

Derudover har NEUC et stort netværk af faglige samarbejdsrelationer i både ind- og udland, således at vi kan inddrage ekspertise fra mange forskellige aktører.

Evaluering gennem NEUC kan sikre at projekter, undervisning og uddannelser konstruktivt bliver løftet under de givne vilkår.

Til højre er et eksempel på, hvordan et evalueringsforløb kan foregå. Det indledende møde er uforpligtende og gratis!