I forbindelse med etableringen af NEUC har vi i et pilotstudie undersøgt kvaliteten i udvalgte naturfaglige projekter, ved at se på virkningen af projektet efter projektperiodens ophør.

I nedenstående rapport beskrives, hvordan denne undersøgelse er gennemført som en virkningsevaluering, og hvad resultatet af evalueringen har vist. 

Undersøgelsen tager udgangspunkt i 17 ud af i alt 217 (pr. 24.09.14) projekter, fra NTS-centerets projektdatabase, der alle er afsluttet i 2010 eller senere. Samtlige projekter har fået foretaget en ekstern evaluering. 

Ved simpel lodtrækning udtog vi fire ud af de sytten projekter, til nærmere analyse. Ud af de fire projekter vidste det sig, at kun et projekt, havde en tydelig virkning efter dets ophør. I de tre øvrige projekter var virkningen enten tvivlsom eller ikke registrerbar. 

Læs rapporten Det ene projekt afløser.. 

NEUC har lavet en undersøgelse af gymnasieunderviseres valg og brug af tilbud fra Statens Naturhistoriske Museum (SNM) i forhold til undervisning af klasser på museet, deltagelse i arrangement på museet om arternes oprindelse samt benyttelse af undervisningstilbuddet på egne skoler: Viden på vej.

Læs rapporten Evaluering af tilbud fra Statens Naturhistoriske Museum.

 

 

NEUC har undersøgt lærestuderendes brug af webantologiens “Introduktion til naturfagsdidaktik”. I antologien findes korte artikler om naturfagsdidaktiske emner der er suppleret med links, videoklip og andet digitalt lærebogsmateriale. Artiklerne består af oversigtsartikler om naturfaglige emner.

Læs rapporten Evaluering af webantologi

NEUC har evalueret projektet Science Talent Forsker, som bl.a. har til formål at motivere, stimulere og udfordre unikke naturvidenskabelige talenter med forskerpotentiale, og give dem indblik i forskellige aspekter af den naturvidenskabelige forskningsverdenen. Formålet med evalueringen har primært været at skaffe viden om faktorer, der fastholder og om muligt udbygger elevinteresser for forskning i naturvidenskaberne og undersøge, hvordan elevernes interesse, motivation og engagement for naturvidenskabelig forskning udviklede sig i løbet af projektet.

Læs rapporten: Evaluering af Science Talent Forsker

Danske Science Gymnasier (DASG) gennemførte i skoleåret 2015/2016 en række skolebaserede efter-uddannelsesforløb for lærere, der underviser i den naturvidenskabelige fagrække i gymnasiet. I disse skolebaserede forløb afprøver DASG et nyt efteruddannelseskoncept, hvor lærere inddrages i udviklingsgrupper med ekstern sparring for at udvikle lokalt definerede og tilpassede undervisningsforløb eller -tiltag. NEUC har i foråret 2016 gennemført en evaluering af dette efteruddannelseskoncept.

Læs rapporten: Evaluering af skolebaserede udviklingsprojekter