NEUC’s ydelser er baseret på en kombination af forskningsbaseret indsigt i evaluering af udviklingsprojekter, didaktisk faglighed og indgående kendskab til naturfaglige indsatser over hele landet.

NEUC tilbyder skræddersyede evaluerings- og udviklingsforløb. Optimalt set følger vi naturfaglige udviklingsprocesser hele vejen fra ide til gennemførelse. Er dit behov begrænset til en særlig fase eller et særligt fokus i projektet, tilpasser vi ydelsen til dine ønsker. Vi sætter os grundigt ind i projektets strategiske krav og leverer et kvalificeret og specielt tilpasset forløb.


Vi er din kritiske ven

Når du køber en evaluering hos NEUC, får du samtidig en kritisk ven, som brænder for at kvalificere og bidrage til udviklingen af dit projekt. Vi mødes med dig flere gange i forløbet, hvor vi leverer resultater fra evalueringen og sparrer med dig om, hvordan resultaterne kan bruges i udviklingen af dit projekt.

Et eksempel på et frugtbart forløb kan se således ud: 

 1. Indledende snak i telefonen, hvor vi taler lidt om projektets ide og evalueringsbehov. Ud fra denne information udvælger vi de konsulenter, som skal mødes med dig.

 2. Indledende møde (gratis). På det første møde bruge vi en del tid på at forstå, hvilken opgave du skal have løst. Nogle gange er det meget klart og tydeligt, hvad evalueringen skal bidrage med, og vi kan umiddelbart efter første møde udvikle et evalueringsdesign. Andre gange er det mere uklart, hvad formålet med evalueringen er. Her kan det første møde for eksempel resultere i, at der som en del af evalueringsdesignet skal udvikles en forandringsteori for projektet, som kan hjælpe dig med at skabe overblik over sammenhænge mellem projektets aktiviteter og de forandringer, du gerne vil skabe.

  Det indledende møde kan ligge både før og efter, at der er opnået finansiering til dit projekt.

 3. Tilbud
  NEUC leverer et tilbud med evalueringsdesign og budget, som justeres i samarbejde med dig.

 4. Samarbejdsaftale underskrives.

 5. Planlægningsmøde
  Vi mødes med dig og lægger en plan for evalueringsforløbet.

 6. Empiri
  Vi indsamler empiri via spørgeskemaer, observationer, fokusgrupper og/eller interview af projektdeltagere, fx elever og lærere. Vi har et tæt samarbejde med dig omkring kontakten til deltagerne.

 7. Løbende dialog og sparring
  Undervejs i evalueringsforløbet mødes vi med dig og evt. andre aktører i projektet. Vi leverer en midtvejsstatus på dit projekt og anbefalinger til fokuspunkter. Du får dermed en pejling på, om projektet er på vej mod målet, eller om der skal justeres på aktiviteterne.  

 8. Afsluttende formidling
  Evalueringsforløbet afsluttes med et formidlingsprodukt med analyse, resultater og anbefalinger. Det kan fx være oplæg til en afslutningskonference eller et afsluttende møde for projektets interessenter. Det kan også være et visuelt og let overskueligt produkt eller en rapport.

Pris

Prisen er afhængig af evalueringsforløbets omfang. Et godt råd til dig, som skal i gang med at udvikle et projekt, er, at evaluering bør udgøre minimum 10 procent af projektsummen.